Bedrijven Adviseur

Business Consultant

Singel 136, 3311 PE Dordrecht


(tel) +31(0)10 5019911

(mob) +31(0)6 10159961


(fax) +31(0)10 5017602


info@rbcl.nl


LinkedIn Mr. Rijsterborgh

Rijsterborgh is puur gericht op het bedrijfsleven en is goed thuis op alle rechtsgebieden waarmee ondernemers te maken krijgen, met uitzondering van strafrecht, milieurecht en vervoerrecht. Hierbij moet gedacht worden aan arbeidsrecht, bouwrecht, huurrecht, verzekeringsrecht, etc. Op de pagina Specialismen treft U de rechtsgebieden aan, waar het kantoor zich op heeft toegelegd, alsmede de diensten waarop U kunt rekenen.

Breed inzetbaar

Het kantoor houdt zich niet bezig met gefinancierde rechtshulp en niet met particuliere problemen. Een ondernemer, die wordt geconfronteerd met bijv. een echtscheiding, of een strafzaak kan wel rekenen op een adequate doorverwijzing naar een bekwame advocaat en aan de zijlinie correct advies worden gegeven, maar procedures op die gebieden worden door het kantoor niet behandeld, hooguit, indien daarvoor onmiskenbaar termen en ruimte aanwezig zijn, bemiddeling, al langdurig veelal aangeduid als mediation.


Zonder de pretentie te hebben dat alle kennis binnenshuis is, kunt U bij Rijsterborgh rekenen op all round-kennis, omdat het kantoor zich aanmerkelijk breder heeft ontwikkeld dan een zogenaamde specialist en welk kantoor deze kennis ook up-to-date houdt door het bijhouden van diverse vaktijdschriften, de jurisprudentie en door het volgen van cursussen.


Kortom Rijsterborgh is zeer breed inzetbaar, biedt als een grote paraplu dekking tegen allerhande juridische regen alsmede blikseminslagen en staat, indien Uw belang dat vergt, altijd voor U klaar, ook op tijden dat anderen slapen.


Een aantal tips:

 • 'Houd dossiers op datum en overzichtelijk, en houd hierbij niets achter.
 • Vat uw probleem samen en begroot het financieel belang.
 • Communiceer met elkaar, praten lost veel op.
 • Probeer problemen eerst onderling op te lossen zodat je niet in de handen van een advocaat belandt.
 • Wordt de stap naar een advocaat wel gemaakt, laat u dan goed adviseren en vraag naar de ervaringen van de advocaat.
 • Laat ook zwakke kanten van uw zaak aan de advocaat zien.
 • Zorg er tenslotte voor dat alle puzzelstukjes op zijn plaats liggen en dat er bewijs van alles aanwezig is.

Rechtsgebieden

Rijsterborgh heeft zich toegelegd op een aantal rechtsgebieden, te weten:


 • aansprakelijkheidsrecht
 • arbeidsrecht
 • arbitrage
 • bouwrecht
 • erfrecht / estate planning
 • goederenrecht
 • huurrecht
 • incasso
 • intellectuele eigendom
 • internationaal privaatrecht
 • mededingingsrecht
 • merkenrecht
 • ondernemingsrecht
 • onroerend goedrecht
 • overeenkomsten- en verbintenissenrecht
 • pachtrecht / agrarisch recht
 • ruimtelijke ordening
 • vennootschapsrecht
 • verzekeringsrecht

Diensten

Het adviseren bij de totstandkoming en de redactie van overeenkomsten, de uitleg en implicaties van getekende overeenkomsten, alsmede bij geschillen daarover, dan wel ter zake van de uitvoering daarvan, meer speciaal om te trachten gerechtelijke procedures te vermijden. Het verlenen van juridische begeleiding bij de koop of verkoop van (aandelen in) ondernemingen of bedrijfsonderdelen. Het adviseren bij (dreigende) schade en bij het zo mogelijk beperken daarvan, onteigeningen, (gedwongen of minnelijke) bedrijfsverplaatsingen of bedrijfsliquidaties, alsmede verzekeringsrechtelijke aangelegenheden daaronder begrepen.


Mr Rijsterborgh is lid van de Nederlandse Vereniging van Auteursrecht en van de Nederlandse Vereniging van Intellectuele Eigendom en hij verleent bijstand bij (het voorkomen van) geschillen over merken, handelsnamen, domeinnamen, modellen en octrooien, dit ook op internationaal vlak. Rijsterborgh heeft nl. bijzondere affiniteit met internationale aangelegenheden (internationaal privaatrecht), bijvoorbeeld in relatie tot (exclusieve) import- en exportcontracten, agentschappen, alsmede arbeidsovereenkomsten met een grensoverschrijdend karakter.


Bij Rijsterborgh ligt de nadruk op het - zo mogelijk - vermijden van geschillen/procedures door het verstrekken van preventieve adviezen en om, als er dan toch geschillen zijn, de beste wegen te duiden om deze tot een oplossing te brengen. Voorkomen is namelijk beter en aanmerkelijk goedkoper dan genezen. Zit U als ondernemer niettemin in de put, dat wordt alles in het werk gesteld om U daar (zo mogelijk) uit te trekken.


Niet zelden is de gedachtegang, dat gespecialiseerde advocaten moeten worden ingehuurd voor bepaalde problemen. Problemen staan echter doorgaans niet op zichzelf, maar hebben hun oorzaak in andere problemen, of hebben daar verwantschap mee, dan wel gaan er invloed op uitoefenen. Daarbij valt niet zelden te denken aan fiscale gevolgen, of noodzakelijke wijzigingen binnen de organisatie. Dan kan U een zogenaamde specialist treffen, die U moet doorverwijzen naar (een) andere specialist(en) en dan kan het een vrij kostbare operatie worden.